Und soodustavad helid

Muusikamängija jääb kordama valitud helindit.