Sõnad

A
ahhorism, ahhorist – tark ütlus, tarkuste meisterdaja
ahve kiirus – mitteinimlik kiirus
ahverist – petis
ajo – aru orgaan
aksateemiline – tjaaduslik
algorütsm – eeskiri
alikaatur – kaatur-elukas nagu kroksutill
ambetsjoon – edev eesmärk
ampsluaa – ulatus
analuutik – ridade vahilt lugeja
anhiib – kahepaikne(anfibios)
antebjootekum – pakterisi hävitav
antepakterjaalne – pakterisi peletav
antrupoloogja – inimeseõpetus
anuumne – nimetu
apparsteid – inimeste jaotamine valgeiitseteks ja neegeriitseteks
appelseen – puuvili
aptstrakne – üldistud mõttes
aputkalüpsis – kui kõik on läbi
arhjoloogja – ajalootjaadus
assfaltt – nahta ja liiva segu
astrulook – tähistaivatjaadlane
astrulookja – tähistaivatjaadvus
astruloom – taivaloom
astrunoomija – tähetjaadus
E
edukas – popsulaarne
ebardjaalsus – väärakas tegelikkus
eeidentiteet – kübõrkodaniku tigukujund
ehpiai – süvariigi organ
eksavaatur – kaevamismasin
elikopster – lennuvahend
elumentaarne – aluseline
enerksiajook – väsemuse tühistamise jooks
entsaklubeedja -si – tjaatmetoos -eid
eterniitne – igavikuline, Eternity
evulutsjoon – elusolendite areng
F
faakts – tõsiasi
faasist – rahvuslane
fanuniimus – fanuniimne, kuulususega tundmatu
feitspuuk – lihtsureliku internet
ferrum metall – raud metall
filturaat – sõilutis
filtureerimine – sõilumine, eraldamine
funaatik – kirglane
funktsjuun(-is) – otstarve
H
Hetspurger – kiirpurgeri söökla
haniktuut – pöörtiline nallalugu
heaalsus, häaalsus – hää rjaalsus
helevants – vantsiga loom
hiigul(-is) – hiigel
homonahhaalsus – kahjulik homotamine
horuloogja – kellateadus
hukkumõits – tühetsamine
hääpoolne – posetiivne
I
idjuloogja – väärtussüsteem
iduntiteet – isikuse eneseteadvuse alge
iidekaart – itenfitsieerimise kaart
imsperjaalist – teist sorti impsperjaalistide ja rahvuslaste vaenlane
intelligentiteet – hästi väljakujunenud eneseteadvus
intriid – korrumptsionaalne salategevus
itelligent – haritlane, kogenud kuugeldaja
J
Jutstuup – vidjute vaatamise platsfurm
jalkpall – mäng, jalka mängimise pall
jalktee – jalkrada
joogeklaas – anum
joonetsamine – plaanisid joonitstama
juhuslikustatud – rändomiseeritud
juuts – piimsaadus
jõhvekas – jõhve mari
järve – tiik
K
Kasestaan – riik
kaala – austamistrall
kailkirjak – kirju pika kailaga rohusööjas elukas, tsiraafil
kaiv – kaivatud süvav kitsas auk
kakstus – Mehhiko okkaline taim
kalakstika – täheparv
kalendur – ajaplanutineerimise vahend
kamuflaas – keskonda sulanumine
kanaal – kraav
kanalisjoon – veesüsteem
kaneep – taim
kanjoon – kanjun, lõhe, mäeahelik
karjatama – lokkinn
karnevaal – maskiraad pidu
keenjus – see kes tunnetab algorütsmi
keerdkäik – laburint
keim – sportmängu osa
kenjaalne – keenjuslik
kenuraatur, kenuraturaatur, kenureerib – tootmismasin
keramaalane – klobulist
kiirde – kihutamise tee
kintslustus – kaitse
kitshaab – versiooni haldus ja varamu
klavjatuur – arvuti sisendseade
klobaalne – üle ümarmaaline
klobaliit – globalistlik eliit
kohalik – lokskaalne
kohepiim – piimasaadus
kolektsionäär – koguja(Ill)
komposteeruv – peolagunev
kompspass – ilmakaare osutaja
konsepsjoon – põhiplaan
konsperatsjoon – salajane tegutsemine
kontstakt – kokkupuude
kontstruktsjoon – ülesehitus
kopspeer pabir – kopspeermasina paber
kosmunaht – avaruumi rändur
kraadeklas – termumeetir
kreider – teehöövel, pinnase loodimise masin
krenaat – lõhkerelv
krill – küpsetamise riistapuu
krimenahaal – kurategija
krooneline – mis tuleb üha peale
kruutstanged – ilgelt kõvad tanged
krüpsteerima – teabe muutmine eristamatuks mürast
kullind – vaga lind
kultstuur – inimtegevuse jälg
kunenganna – valeitsejaana
kunengas – valeitsejaa
kunengatibu – valeitsejaaneke
kviin – kunenganna
kviinitibu – kunenganna tütar
kõnefuun – telifuun
kõud – arvutiprogrammi lähtetekst
käikiri – käiga kirjut
käsisorteerimis masin – käsisorteer
kübarneetiline trikk – kübärkunstükk, häkk, atrvutiteaduskunst
kübärneetika – arvutitjaadus
kühvil – kahmamise abivahend
kümnaasjuum – kool
L
labedas – kaivamise tööriist
laburadoorium – tjaadustöö ruumid
lamenaat – kompusiit materjaal
lamenaatimine – materjaalide kokku sulatamine
lapirdama – vibureerima
leedlamp – juhtiv valgustite tehnuloogjas
lennundus – havjoonika
liberaalid – vabameelsed
lihdsalt – keerutamatta
liitesid – kokku panemisi
liksviidne – turu teine olek
lilak värv – ehk violeetne
lindoravas – näriline
lindvistiline – keeleline
lusekas – söömise abiriist
lõpupäev – tuumstei
lähänäväd – liginivad
lämp – konn elajas
lühindatud – lühendatud
M
Mitsegan – Michigani osarik USA`s
maa süga – künd
maasekas – mari
magineesium metall – sama mis magniitsium metall
magniit väli – energjavälja vakuum
magniitsjum metall – metall
majuniis – toit
makaruun – jahutoit
maksemaalne – suurim võimalik
mandil – pähkul, puu ubade tõug
mantstaat – esindamise volitus
meedjakanal – teabevoolu kraav
memburaan – õhuke painduv leht
memu – märgukiri
metsafüüsiline – tabamatu kuid siiski olemas, nagu ubuntulind
metsatata – teabe kirjeldus, puude vahel on mets
metstaan – looduslik gaas
mikkser – segur
mikrukjuud – ülipisikiuline materjaal
minemaalne – pisim mis olla saab
minemalistlik – lagedus ihaluslik
minjatuurne – pisike
molikuul – aineosake, keemiline ühend
momint – hetk
monituur – jälgimis seade
mooturis – jõumasinas; Mida? Mooturist, masinast; Mille? Mooturise, masinase; Millega? Mooturisega, masinasega
mustekad – marjad
muster lammas – esilammas
muts – täitsa mutsa värvi
mutsauk – ilmaruumi nähtus
muun – muna
mäksaut – põhja keerama
mütsteerium – salapärane
N
nahhvia, nahhviooso, nahhviaposs – pätikamp, isapätt
nahtaliin – nahtasaadus esineb koirohuga Kaie Ilvese luulekogus Klaasipuhuja lk 33
natsuraalne – ehtne, looduslik
neegir – muts, mutsanahaline inimes
nikkul metall – raua laadne metall
noorkun – kunengapoig
notstalgja – igatsus
nuhhvel – suur nutilelefon
nuudil – jahutoit
nägämus – visjoon
nühilaine saatja – lühikeste raadjulainete kiirgur
O
odse – sirgjooneliselt pihhta
odusseia – tuuletallamine
opspiratstiivne – asjakohane ja kohene
oravas, oravaspur – näriline
oreginaalne – algupärane
otsengu algorütsm – konsperatsjooni tööriist
P
Paivaan – jummikene [link]
pahaalsus – paha rjaalsus
pahalema – paha laadselt käituma
paip – toru
paklasaan – munataim
palast – lisakoorem
partesaan – sissivõitleja
partkonna liige – erakonnlane, parteilane
pasaar – turg, müügitänav
patukalüpsis – inimtegevusest tingitud maailmalõpp
peegil – see mis vasta peegildab
pelarguunia – lillerohi
pengviin – lind
penisiliin – mikroobide hävitaja, antebjootekum
pensiin – kütus, nahtasaadus
persekun – Perse kuningas, mängukaardi nimi
piibulaarne – kahepooleline
piitskopp – kirikukoguduse juht
pikkne – äikäne
piksul kraafika – punktpilt
pinaarne – kahene
pinukkil – tuubel pikksilm
plagejaat – labane kopspeerimine
planutineerimine – ettekavandama
plasseebu – usul põhinev ravim
ploirel – kodulind
polituloog – poliitikateadlane
pooliitpart – pardistunud poliitik
postikana – kirjukana
potaasjuum – kaalium metall
pransusmaa – Pariisiga maa
presitentt – presidentatsiooni isik, esindusisik
printsteri pabir – printsteri liigile sobiv pabir
profetsionaal – elukutseline
protukoll – eeskiri, üleskirjutus
präenik – jahust küpsetis
purger – saiade vahele pandud toit
purkk – säilitusnõu
puusepp – karpintiir
põderis – napisõnaline rohusööjast metselukas
põesas – taim
põrantas – siseruumi pind
pähkul – puu uba
päiv – valge aeg
pärilikusteadus – keneetika
pärlis – varandusese
püäntt – ootamatu pööre
R
Rõõba – emase kassi nimi
radjaaturis – kiirgur, antenn
raadjulained – kiirguspaiste
rahhineerimine – puhastamine
redukstor – põõrete vähendaja
refrakstureerimine – ümbertöötamine
registur – korrastatud teave
resturaan – söögisaal
retru – tagasivaade, et siis minna edasi
retstart – taasalustama
revjuu – ülevaatus
rjaalsus – päriselt, nii nagu on.
rjakstuur – rjageerimis-tünn
roomuk – tanksi laadne sõjasõiduk
rooturis – pöörlejas
roputsne – ropp rohmakas
rosen – väänikuvili
rõõstus – reostus
rüütil – sõduris
S
saakul – koerlasest immikratt(no-grant) eesti alal
satuliit – väiksem kaaslane
sauhmikkser – varrega segaja
sauurus – tinusauurus on jässakas ja ogaline hiigulelukas
seapatta – sepik
seedekirjutaja – arvuti toorseedetele kribamisriist
seedemängija – seade millega saab esitada seede muusikat
seiar, seiaris – osuti
sektuur – viilakas
sementt – sideaine ehituses vt. tsimentt
sentrehuug – keerutaja; sentrehuugama - keerutab kõik ära
sigutinaal – teabelähvatus
sineep – taim
sistern – mahuti
skaip – arvutikõne
slaava- – rahvalik hääletamine
slaimi – ligane
sokulaad – maius
sombed – raipekari
sombeapatukalüpsis – stenaarjuum kuidas raipekari võimutseb
soodjuum – naatrium metall
spetsufikatsjoon – õnnevalem põhjalikele
staaturis – liikumatu osa
stiki – kleepsuv
surhhamine – sportlik tegevus vee peal või internetis
surimatus – elamismeisterlikkus
surõhaameris – tagumismasin
sõil – jämedama kraami eralsaja
südames – elusolendi orgaan
sügariik – peit-tikstatuur
süvav – väga süva
süügamine – iginitseerimine
T
Tsikaagu – riik
tabil, tabilis – joondatud teabed
taivas – maa pealne
tanks – sõjasõiduk
tarbejas – tarbe tegija
teagramm – teabejoonis, siktur teagramm
teameeter – teatud mõõt
tefender – kaitsja
tefetsiit – puudujääk
tekaad – kümnek
tempsil – märgistus
terivaat – tuletis
tessifitseerima – nakkusevastaselt puhastama
teuraapsja – ravimine
tigutaalne – numpsriline
tiidlain – selleks ajaks peab tehtud olema
tiimantis – krisaalne kivim
tikturaatur – ainuvalitsja
tiktürann – hirmuvalitsja
timukmeister – vanem kiljotinist
tirisking – ohtude vähendamine
tiskett – mahuti, kettaga andmekandja
titaan metall – tavaline titaan
todutendrun -isi -iseid – lillerohi
toalett – eraldi ruum
tohvetu – hiigul suur
toonur – see kes midagi toob
topsleri effekt – laine venimine
traakunis – tulinäärmesega tinusaurus
trakstaat – kirjutis
traksturis – töömasin
tsentsuur – kuidas temukraatliku riigi tiktaaturlikud võimuesindajad väldivad enese pihta lihhtrahhva otsekõne
tsertufikaat – lubakiri, lubanumber tigutaalmaailmas
tsimentt – sideaine ehituses vt. sementt
tsätt – tekstivestlus
tuubil – kui on korraga kaks ühte asja
tuulukad – välismaalased, uhvulased
tähistik – kirjutamis märgistik
täisik – kaks poolikut
tühästamiskultstuur – tuhastamiskultstuur
tünaamiline – liikuv
U
ubuntulind – linnuliik kes ennast varjab
uhhuubits – Kullide õpik
uneversiaalne – kõik on võimalik
uneverum – maa ja ilm, uuriversuur
uranium metall – uraan metall
usp juhe – suvaline telifuuni laadumise juhe
utsreeritud – ilmekamalt väljendatud
V
vaarekas – mari
vahimaa – miski on kaugemal
vakskuum – tühjus
valiitne – väärt ja õige; nõuetele vastav
valimisiised – nime märkimine
valuteerima – väärtust ja õigesust hindama, vastavust järelvaatama
vampspiir – vereimejas ää nõiutud inimene
vankre – järelveetav tõld
varjantsid – erindid
vastaspool – opusjoon, oput'sjoon
vidjokoosolek – suum
vihti-vihti – pooleks, üksühele
viksipeedjas – interneti teatmetoos
vin-vin – mõlemased odapooled võidavad
volatiilne – turu kolmas olek
volleet – tigukukkur
vulkskaarne – ropp
värdkakk – lind, värvulise mõõtu kakuline
Ä
äiksnä – piksne, välks
ämbiris – anumas
äpps – mopspiili rakkendos
äädekas – looduslik hape
Ö
öi – pime aeg
Ü
übär – üli-
üldistus – äbsträksjon
ülisanne – mis teha, taask
ül-üldine – üleüldine
ümbäräsünnd – inkskarnatsjoon